Modlitwy Ojca Świętego na 2018 rok

                                                                                                           

Każdego miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto pamiętać o tym w naszych modlitwach.

Intencje powierzone przez Papieża Apostolatowi Modlitwy na rok 2018. Każdy miesiąc poświęcony jest albo intencji ewangelizacyjnej, albo powszechnej.

Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

SŁUŻENIE W TYGODNIU
Poniedziałek

Gołębiowski – Bugno Tymoteusz

Śmiałowski Igor

Śmiałowski Nikodem


Wtorek

Dorociak Mateusz

Gronek Karol

Mastej Miłosz

Źrebiec Konrad

Źrebiec Sebastian


Środa

Maresz Piotr


Czwartek

Kosiński Błażej

Marciniec Maciej

Mroczka Szymon

Zdebik Adam


Piątek

Kudłaty Wiktor

Marciniec Michał

Marciszewski Piotr

Musiał Wiktor

Skwara Bartosz


Sobota

Marchewka Dawid

Smyka Hubert

 Niedziela 7:30

Dorociak Mateusz

Marchewka Dawid

Marciniec Michał


Niedziela 9:00

Gołębiowski – Bugno Tymoteusz

Marciniec Maciej

Marciszewski Piotr

Maresz Piotr

Mroczka Szymon

Skwara Bartosz

Smyka Hubert

Śmiałowski Igor

Śmiałowski Nikodem

Źrebiec Konrad

Źrebiec Sebastian


Niedziela 10:30

Kosiński Błażej

Kudłaty Wiktor

Mateusz Ścibor

Musiał Wiktor

Zdebik Adam


Napisane przez Administrator50, dnia 2018-02-05 o godzinie 05:38:40
1 2 ... 19 20