18.02.2015 - 04.04.2015

 

W I E L K I   P O S T

 

69

 

Zbawienie przyszło przez Krzyż

Zbawienie przyszło przez Krzyż

 

Zbawienie przyszło przez Krzyż

 Droga Krzyżowa  piątek  o  godz. 16:30

 Gorzkie Żale   niedziela   o  godz. 16:00

 

P R O G R A M   R E K O L E K C J I   W I E L K O P O S T N Y C H

 

08.03.2015 r. NIEDZIELA

7:30 -  Msza św. z nauką ogólną

9:00 -  Msza św. z nauką ogólną

10:30 - Msza św. z nauką ogólną

16:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17:00 - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - Nauka stanowa dla młodzieży pracującej ,bezrobotnej i studiującej

 

09.03.2015 r. PONIEDZIAŁEK

 

7:30 - Msza św. z nauką ogólną

9:00 - Nauka rekolekcyjna dla LO i Gimnazjum

10:00 - Nauka rekolekcyjna dla Zespołu Szkół ( Podstawowa)

17:00 - Msza św. z nauką ogólną

18:00 - Nauka stanowa dla małżonków

 

10.03.2015 r. WTOREK

 

7:30 - Msza św. z nauką ogólną

9:00 - Nauka rekolekcyjna dla LO i Gimnazjum

10:00 - Nauka rekolekcyjna dla Zespołu Szkół ( Podstawowa )

11:00 - Msza św. dla chorych z nauką rekolekcyjną

16:30 - Droga Krzyżowa

17:00 - Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji

             Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 


Panie Jezu spraw abym  tak zaplanował /a/  swoje zajęcia , bym mógł /mogła/  uczestniczyć w tych  rekolekcjach

                                                                                                                                                                                             Amen.


Napisane przez Administrator50, dnia 2015-02-17 o godzinie 14:18:57
01.03.2015 r. II Niedziela Wielkiego Postu

                                                                             Przemienienie Pańskie

 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

                                                                                                                                                                                                        Mk 9,2-10

 

22.02.2015 r. I niedziela Wielkiego Postu

                                                                        Kuszenie Pana Jezusa

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

                                                                                                                                                                                               Mk 1,12-15

Napisane przez Administrator50, dnia 2015-02-14 o godzinie 12:16:44
1 2 ... 26 27