2020
Liczba odwiedzin od 23.03.2020Darmowy licznik odwiedzin

WIELKI POST 2020


Krzyż w ołtrzu głównym

 

               Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił...

 

Znośmy cierpliwie, w duchu pokuty i wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, wszelkie ograniczenia i uciążliwości związane z trudnym czasem panującej epidemii. Pierwszy piątek miesiąca, który przypada w tym tygodniu niech będzie dodatkowym motywem do ofiarowania tego, co nas kosztuje Najświętszemu Sercu Jezusa. Zachęcamy dzieci jak i starszych do przyjmowania Komunii Świętej duchowej, tj. wzbudzenia w miłości pragnienia żywej obecności Pana Jezusa w swojej duszy. Prosimy odmówić Litanię do NSPJ oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiemu Sercu Jezusowemu. Nieobecność w kościele nie będzie przerywać praktyk pierwszych piątków miesiąca.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Ponieważ nie mogę selekcjonować kto ma wejść do kościoła ,a kto nie na Msze Św. Będą one odprawiane w zamówionych intencjach, ale bez udziału wiernych. Spowiedź wielkanocna bez zmian. Tak pozostanie ,aż premier odwoła ograniczenia.

Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji

Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.


 22.03.2020 r. niedziela

 Informujemy, że od dzisiejszej niedzieli z naszego kościoła

będzie transmitowana Msza Święta o godz. 10:30,

natomiast w każdy piątek o godz.17:30 Droga Krzyżowa

następnie Msza Święta.

Serdecznie zapraszamy  www.nowyzmigrod24.pl

 oraz na facebooku

https://www.facebook.com/nowyzmigrod24/ h


DYSPENSA

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej.
Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.
Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 13 marca 2020 r.

                                                     
INTENCJE MODLITEWWNE OJCA ŚWIĘTEGO

POWIERZONE JEGO ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY
NA ROK 2020

 Marzec

Intencja modlitwy za ewangelizację – Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności

Kwiecień

Intencja modlitwy powszechnej – Wyzwolenie od uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone
opieką.

 Maj

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego
Kościoła.
Czerwiec

Intencja modlitwy za ewangelizację – droga serca
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec

Intencja modlitwy powszechnej – Nasze rodziny
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
Sierpień

Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami
oraz ich rodziny.
Wrzesień

Intencja modlitwy powszechnej – Szacunek dla zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwny i z
poszanowaniem.

 Październik

Intencja modliwy za ewangelizację – Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli
włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
Listopad

Intencja modlitwy powszechnej – Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w
służbie ludzkiego istnienia
Grudzień

Intencja modlitwy za ewangelizację – Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i
przez życie modlitwy

 Watykan

Papież FRANCISZEK

 

 

Nowa warstwa...
Nowa warstwa...
Nowa warstwa...
Napisane przez Administrator50, dnia 2019-01-27 o godzinie 20:27:46
1 2