2019

 

 Listopad 2019 

 

Wypominki codziennie o godz. 16:30

 


Podobny obraz

 

 

Odpoczywanie racz wiekuiste dać im Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci...

 


Wypisując imiona bliskich zmarłych na wspominkowych karteczkach,

warto przy tej okazji przypomnieć kilka praktycznych uwag:

- piszemy najpierw imię potem nazwisko,

- jeśli jest kilka osób o tym samym nazwisku, piszemy najpierw imiona następnie raz nazwisko,

- imię i nazwisko podajemy w mianowniku (Jan, Zofia, Władysława),

- nazwiska pochodzące od imion najlepiej pisać drukowanymi literami (MAREK, JUREK, ROMAN),

- prosimy o czytelne pismo, zwłaszcza nazwisk, jeśli jest to trudne, poprosić dzieci lub wnuki o wydrukowanie kartek wraz z imionami i nazwiskami zmarłych,

- w wypominkach nie wymieniamy osób świętych, błogosławionych czy kandydatów na ołtarze, gdyż te osoby Kościół uznał już za zbawionych i wyniósł, albo wkrótce wyniesie na ołtarze (Jan Paweł II, Stefan Wyszyński, Władysław Findysz),

- dobrze jest zmarłych wymieniać imiennie, a nie ogólnie (sąsiedzi, z rodziny, rodzeństwo, rodzice, kapłani pracujący w parafii, dusze cierpiące w czyśćcu).


 

 

Intencje Papieża Franiszka na 2019 rok

Styczeń
Ewangelizacyjna:
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Luty
ogólna:

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec
ewangelizacyjna:

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień
ogólna:

Za leka
Maj
ewangelizacyjna:

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec
ewangelizacyjna:

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Lipiec
ogólna:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Sierpień
ewangelizacyjna:

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Wrzesień
ogólna:

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Październik
ewangelizacyjna:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
ogólna:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
ewangelizacyjna:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Napisane przez Administrator50, dnia 2019-01-27 o godzinie 20:27:46
1 2