06.03.2019

 

W I E L K I  P O S T  2 0 1 9


Znalezione obrazy dla zapytania przydrozny krzyz

Pustą, samotną drogą, Z sercem ciężkim od win I ze spuszczoną głową, Szedł marnotrawny syn. Wróć synu, wróć z daleka, Wróć synu, wróć, Ojciec czeka.

Zobacz więcej na: http://piosenkireligijne.pl/syn-marnotrawny/
Pustą, samotną drogą, Z sercem ciężkim od win I ze spuszczoną głową, Szedł marnotrawny syn. Wróć synu, wróć z daleka, Wróć synu, wróć, Ojciec czeka.

Zobacz więcej na: http://piosenkireligijne.pl/syn-marnotrawny/

 

                                                    Wróć synu, wróć z daleka.

                                                                  Wróć synu, wróć, Ojciec czeka.

                                                                                         Wróć synu, wróć, nie zwlekaj.

 

Wielki Czwartek godz. 18:00 - Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek godz. 15:000  -  Droga Krzyżowa ulicami Nowego Żmigrodu , a o godz. 18:00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota godz.18:00 - Msza Św. Wigilii Paschalnej

 


PORZĄDEK ADORACJI W WIELKIM TYGODNIU  2019

WIELKI CZWARTEK

20:00 - 21:00  Nowy Żmigród- ul.Podwale, Młynówka, Kościelna i Blicharska.

21:00 - 22:00   Mytarz od nr.1 -40

22:00 – 23:00 Nowy Żmigród -  ul. Karcińskiego i Plac Kościuszki

WIELKI PIĄTEK

7:00 – 8:00 Nowy Żmigród - ul. Wyżna

8:00 – 9:00 Nowy Żmigród - ul. Piaskowa

9:00 – 10:00 Nowy Żmigród - ul.Wenecja i Węgierska

10;00 – 11:00 Toki - od nr. 1 – 40

11:00 – 12:00 Nowy Żmigród - ul. Oficerska i Plac Zamkowy

12:00 – 13:00 Nowy Żmigród - ul.Dukielska od nr. 1 – 30

13:00 – 14:00 Mytarka  - od nr. 1 – 35

14:00 – 15:00 Mytarz  - od nr. 41 – 80

15:00 – 16:00 Osoby starsze i samotne

16:00 – 17:00 Nowy Żmigród - ul . Średnia i Krakowska

17:00 – 18:00 Toki - od nr. 41 – 80

20:00 – 21:00  Nowy Żmigród - ul. Jasielska od nr.1 – 35

21:00 – 22:00 KSM i Schola

22:00 – 23:00 Wszystkie Róże Kobiet

WIELKA SOBOTA

7:00 – 8:00  Nowy Żmigród ul. Dukielska od nr.31 do końca

8:00 – 9:00  Nowy Żmigród - ul. Mickiewicza

9:00 – 10:00 Nowy Żmigród - ul. Za Wałami, Wałowa i Gorlicka

10:00 – 11:00 Toki  - od. Nr,81 do końca

11:00 – 12:00 Nowy Żmigród - ul. Jasielska od nr.36 do końca i ul. Szopena

12:00 – 13:00 Mytarz -  od nr. 81 do końca

13:00 – 14:00 Mytarka - od nr.36 do końca

14:00 – 15:00 Nowy Żmigród - ul. Zielona, Starażmigrodzka i Basztowa

15:00 – 16:00 Wszystkie  Róże Męskie

16: 00 – 17:00 Nowy Żmigród ul. Rynek

17:00 – 18:00 Akcja Katolicka i Caritas

 

Intencje Papieża Franiszka na 2019 rok

Styczeń
Ewangelizacyjna:
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Luty
ogólna:

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec
ewangelizacyjna:

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień
ogólna:

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Maj
ewangelizacyjna:

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec
ewangelizacyjna:

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Lipiec
ogólna:

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Sierpień
ewangelizacyjna:

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Wrzesień
ogólna:

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Październik
ewangelizacyjna:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
ogólna:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
ewangelizacyjna:

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Napisane przez Administrator50, dnia 2019-01-27 o godzinie 20:27:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9