05.10.2014 r. ewangelia

                                                              Przypowieść o dzierżawcach

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

                                                                                                                                                                                                            Mt 21,33-43

Napisane przez Administrator50, dnia 2014-10-03 o godzinie 12:50:56
01 - 31 . 10 .2014 r.

19.10.2014 r. EWANGELIA

              Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

                                                                                                                                                                                                                         Mt 22,15-21

12.10.2014 r. EWANGELIA

                                    Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

                                                                                                                                                                                             Mt 22,1-14                                                                    

                                                                         P A Ź D Z I E R N I K

3

 

                          Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile: 
	                   Nasze smutki, radości i blaski. 
	                   A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, 
	                   Święta Panno, Maryjo pełna łaski!


Dzień powszedni godz. 17:00 - Msza święta i Różaniec
Niedziela i święta godz. 16:30 - Różaniec i Msza święta 


 Różaniec  w  tygodniu  prowadzić  będą  :

Pon.   -  dzieci  kl.  IV , V, VI,  -  Szkoła  Podstawowa 

Wt.    -  Gimnazjum  -  kl.  I ,  II

Śr.     -   Róże   różańcowe   -  Nowy  Żmigród

Czw.  -   Róże  różańcowe   -  Mytarz  ,  Mytarka  ,  Toki

Pt.      -   Młodzież  Gimnazjum  kl.  III  (  kandydaci  do  bierzmowania  )     i    KSM

Sob.   -   Akcja    Katolicka   i   Caritas 


We  wtorek 07.10.2014 r.   w  naszej  parafii  odpust  ku  czci  Matki  Bożej  Różańcowej.

         Msze  święte  :    7.30  ,    11.00  ,   17.00.   Nabożeństwo  o  16.30 
Napisane przez Administrator50, dnia 2014-09-30 o godzinie 19:41:58
1 2 ... 48 49