logoparafia

Modlitwy do bł. Władysława Findysza

Litania do Bł. Władysława Findysza

kapłana męczennika

Kyrie, elejson! Chryste, elejson!

Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie Findyszu- módl się za nami,

Kapłanie według Serca Jezusowego- módl się za nami,

Wierny głosicielu Słowa Bożego- módl się za nami,

Niestrudzony szafarzu sakramentów świętych- módl się za nami,

Orędowniku ubogich- módl się za nami,

Wspomożycielu potrzebujących- módl się za nami,

Pocieszycielu uciemiężonych- módl się za nami,

Nauczycielu młodzieży- módl się za nami,

Duchowy ojcze powierzonych sobie parafian- módl się za nami,

Mężny obrońco ładu moralnego- módl się za nami,

Nieustraszony świadku Zbawiciela- módl się za nami,

Męczenniku wytrwały aż do końca- módl się za nami,

Przez twoje wezwanie do życia łaski w sakramencie chrztu świętego- wstawiaj się za nami

Przez twe powołanie do stanu kapłańskiego- wstawiaj się za nami

Przez twą troskę duszpasterską o powierzonych ci parafian- wstawiaj się za nami

Przez twoje głoszenie słowa Bożego- wstawiaj się za nami

Przez twoje sprawowanie sakramentów świętych- wstawiaj się za nami

Przez twoją gorliwość w nawoływaniu do nawrócenia- wstawiaj się za nami

Przez twoją miłość i dobroć świadczoną potrzebującym- wstawiaj się za nami

Przez twe zaangażowanie w czynienie wszelkiego dobra- wstawiaj się za nami

Przez twoja wytrwałość w modlitwie- wstawiaj się za nami

Przez twój upór w dążeniu do królestwa niebieskiego- wstawiaj się za nami

Przez twoje niesłuszne oskarżenie- wstawiaj się za nami

Przez niesprawiedliwy wyrok- wstawiaj się za nami

Przez twe uwięzienie- wstawiaj się za nami

Przez zniewagi i szyderstwa, które wycierpiałeś- wstawiaj się za nami

Przez twoje pokorne poddanie się woli Bożej- wstawiaj się za nami

Przez twój przykład chrześcijańskiego przyjęcia cierpienia- wstawiaj się za nami

Przez twoją śmierć dla chwały Bożej- wstawiaj się za nami

Przez twe wyniesienie do chwały ołtarzy- wstawiaj się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiony Władysławie.

W. Abyśmy wolę Bożą wypełnili do końca.

Módlmy się:

                Wszechmogący Boże, dla zasług kapłana i męczennika błogosławionego Władysława, prosimy Cię pokornie, abyś wejrzał na nas łaskawie i udzielił nam potrzebnych łask oraz uzdolnił nas do mężnego świadczenia o Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Bł. Władysława Findysza

kapłana męczennika

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson- Chryste, elejson.

Kyrie, elejson

Chryste usłysz nas- Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże- zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie Findyszu- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, ochotnie odpowiadający na Boże wezwanie- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, oddany woli Bożej- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, niosący pociechę i nadzieję- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, rozpalony pasterską gorliwością- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, cierpienia i upokorzenia cierpliwie znoszący- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, jaśniejący męstwem- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, opromieniony blaskiem Eucharystii- módl się za nami,

Błogosławiony Władysławie, uwielbiający Boga swoim życiem i śmiercią- módl się za nami,

Pasterzu zatroskany o Bożą owczarnię- módl się za nami,

Pasterzu strzegący owczarni przed wilkami- módl się za nami,

Pasterzu oddający życie za zbawienie swych owiec- módl się za nami,

Pasterzu godny chwały- módl się za nami,

Czuły czcicielu Bogarodzicy- módl się za nami,

Szafarzu Bożych misteriów- módl się za nami,

Apostole pojednania i pokoju- módl się za nami,

Niestrudzony głosicielu Dobrej Nowiny- módl się za nami,

Świadku miłości i miłosierdzia- módl się za nami,

Sługo Prawdy- módl się za nami,

Znaku pasterskiej jedności- módl się za nami,

Wierny synu Kościoła- módl się za nami,

Wojowniku o wolność dzieci Bożych- módl się za nami,

Więźniu za sprawę Bożą- módl się za nami,

Opiekunie małżeństw i rodzin- módl się za nami,

Obrońco nierozerwalności sakramentu małżeństwa- módl się za nami,

Męczenniku za soborowe czyny dobroci- módl się za nami,

Zwycięzco nad niesprawiedliwością i złem- módl się za nami,

Ikono Dobrego Pasterza- módl się za nami,

Wzorze proboszczów- módl się za nami,

Ozdobo stanu kapłańskiego- módl się za nami,

Podporo uciśnionych- módl się za nami,

Orędowniku niesłusznie oskarżanych- módl się za nami,

Umocnienie cierpiących- módl się za nami,

Opiekunie potrzebujących- módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sie nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiony Władysławie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Władysław oddał życie dla sprawiedliwości; spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa o Kanonizację

Bł. Władysława Findysza

Boże w Trójcy Jedyny, Ty wybierasz w każdym miejscu i czasie tych, którzy będą Twoimi świadkami aż po ofiarę z życia. Ty umocniłeś Błogosławionego Władysława, aby poświęcił życie za wolność Kościoła i zbawienie powierzonej sobie owczarni.

Udziel nam tej łaski, aby wkrótce został opromieniony chwałą świętych. Niech jego przykład i modlitwa stanie się umocnieniem dla wszystkich pasterzy i całego Ludu Bożego. Amen.

Modlitwa

za wstawiennictwem

Bł. Władysława Findysza

Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś Duchem Świętym do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej prośby …. i udziel mi łaski, abym tak jak on wypełnił w swoim życiu Twoją wolę do końca. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,

Chwała Ojcu.

O otrzymanych łaskach dzięki wstawiennictwu bł. Władysława Findysza prosimy poinformować:

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie

ul. Zamkowa 4 PL-35-032 Rzeszów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="font-size: 12px; color: black; text-decoration: underline;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http;//www.findysz.org

Imprimatur: +Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 2.04.2012., I.dz.482/2012