Prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie

lasyCelem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest ołtarz główny znajdujący się w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Zadanie realizowane jest poprzez: konserwację i restaurację w celu powstrzymania postępującej destrukcji, zahamowanie procesów niszczących poprzez stabilizację drewnianej struktury i warstw wykończeniowych, uporządkowanie i ustabilizowanie struktury,