(Do użytku wewnętrznego )

 XVIII Niedziela Zwykła - 2.08 2020 rok

 1. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy we wtorek Św. 

Jana Marii Vianneya K,we czwartek Święto Przemienienia Pańskiego w sobotę Św. Dominika K.

2. We wtorek, 4 sierpnia, rozpocznie się 43. Rzeszowska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku ograniczona w zasadzie do duchowego pielgrzymowania. Zapraszamy pielgrzymów na Mszę św. o godz. 6:30 w kościele farnym w Rzeszowie (będzie transmitowana przez radio VIA). Zachęcamy do duchowej łączności i towarzyszenia kapłanom, którzy fizycznie wyruszą na pątniczy szlak poprzez fale Katolickiego Radia VIA.

3. Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych informuje, że we 

wrześniu br.rozpocznie się kolejny cykl przygotowania dorosłych osób nieochrzczonych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Formacja trwać będzie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego w maju 2021 r., a wcześniej centralnym wydarzeniem będzie Wigilia Paschalna, podczas której Ksiądz Biskup w Katedrze Rzeszowskiej udziela sakramentów inicjacji chrześcijańskiej katechumenom uczestniczącym w tej formacji.Siedzibą Centrum Katechumenatu jest parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie.Bliższych informacji udzielają: odpowiedzialny za Centrum – ks. Wiesław Rafacz,

4. Przypominam, że dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca sierpnia, 

składka przeznaczona na cele diecezjalne, adoracja Najświętszego Sakrament po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek,piątek miesiąca sierpnia , 

spowiedź pierwszopiątkowa od godz 17,00 do 18,00. 

6. Bóg zapłać Paniom za sprzątanie kościoła i sanitariatów w tym 

tygodniu, oraz za ofiarę na kwiaty, a troskę o czystość w naszej świątyni powierzamy osobom: - poniedziałek 8.08. godz 9:00 

● Krowicka Beata 

● Famuła Krystyna 

● Praskowicz Czesława 

● Rak Krystyna

- sobota 3.08. godz 9:00 

● Rak Agata 

● Baran Wanda 

● Gronek Jadwiga 

● Gronek Mirosław

Intencje Mszy świętych

3 – 9 sierpnia 2020


dzień

godzina

Treść

Poniedziałek

3 VIII

7:00

W intencji Panu Bogu wiadomej


+ Ryszard Średniewski – od Karoliny Zając z Chicago

Wtorek

4 VIII

7:00

+ Dominik Praszkowicz


+ Jarosław Kmiecik – od Poterów i Marszałków ze Średniej

Środa

5 VIII

7:00

+ Anna i Jan Bobula


+ Jarosław Kmiecik – od rodziny Majków

I Czwartek 

6 VIII

7:00

+ Kunegunda Siwińska


+ Jarosław Kmiecik – od rodziny Tokarczyków

I Piątek

7 VIII

7:00

+ Piotr Siuta – 5 r. śmierci

+ Jarosław Kmiecik – od Kielarów i Bajorków

18:00

+ Stefan i Wanda Leśniowscy – r. śmierci

Sobota

8 VIII

7:00

+ Emilian Jurkowski


+ Jarosław Kmiecik – od Barbary i Stanisława Grzywacz z Desznicy

19 Niedziela 

zwykła

9 VIII

7:30

+ Dariusz Kowalski i + Dariusz Martyn

9:00

+ Andrzej Konop

10:30

+ Marianna i Bronisław Sroczyńscy, + Irena Rak

17:00

Za Parafian

W dniach 01.08 do 14.08.2020 ks. Bogusław Babiarz odprawia w Rzeszowie msze święte za śp. Andrzeja Konop 14 mszy świętych.

W dniach 02.07 do 13.07,2020 ks.Jacek Marchewka odprawia w Sandomierzu msze święte za śp. Krzysztofa Świerczyńskiego 12 mszy świętych, a w dniach 14.07 do 31.07.2020 r. za sp/ Marię Turek 18 mszy świętych
Są to msze święte od uczestników pogrzebu.

L. dz. 459/2020                                                             Rzeszów, 30.05.2020 r.


KOMUNIKAT DODATKOWY KURII 

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

  1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby. 

  2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa  we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.Zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

  3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi  w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.

  4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.

  5. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca


L