logoparafia

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Dnia 3 maja w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została odprawiona uroczysta Msza św., którą sprawował ks. proboszcz Stanisław Szajna w intecji Ojczyzny oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej parafii. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie z naszego Sanktuarium na rynek w Nowym Żmigrodzie gdzie odbyły się dalsze uroczystości.