logoparafia

Uroczystości odpustowe ku czci bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie

3 sierpnia 2023 r. w Sanktuarium Bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, odbyły się uroczystości odpustowe ku czci błogosławionego kapłana i męczennika. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył bp Jan Wątroba.

W koncelebrze uczestniczyli: abp Edward Nowakbp Kazimierz Górny oraz kapłani diecezjalni i zakonni.

Homilię wygłosił ks. Bogusław Bogaczewicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Frysztaku. ,,Odpust błogosławionego kapłana i męczennika Władysława Findysza jest zawsze okazją do przypomnienia sobie jego postaci i do przesłania, które nam głosi. Jest też okazją uświadamiania sobie tego, że ciągle dążymy do świętości, która jest naszym podstawowym powołaniem. Nie jest ona zarezerwowana dla żadnych elit, ale wszyscy jesteśmy przez Pana Boga do niej powołani’’ – powiedział ks. Bogaczewicz.

Nawiązując do postaci bł. Władysława Findysza, kaznodzieja zaznaczył, że szczególnie przyciąga on naszą uwagę. ,,Od 2014 r., w sposób szczególny, naszą uwagę zwraca pierwszy męczennik komunizmu bł. ks. Władysław Findysz, pochodzący z Podkarpacia, z południowo-wschodniej Polski, której to część możemy nazwać zagłębiem świętości’’ – podkreślił duchowny.

W swojej homilii ksiądz Bogaczewicz, zwrócił także uwagę na sposób zachowania bł. ks. Findysza jako wzoru godnego naśladowania w życiu każdego człowieka. ,,Dzisiaj nam wszystkim, podążającym drogą świętości przydałyby się te cechy charakteru, które posiadał ksiądz Findysz, czyli: głęboka, osobista pobożność, przywiązanie do praktyk ascetycznych, skromność, takt, odpowiedzialność, surowość zasad oraz konsekwencja w działaniu. Do tego cechy wynikające z obowiązków duszpasterskich, z których najważniejsze było staranie się o rozwój wiary i moralności swoich parafian oraz troska o zaspokojenie ich potrzeb duchowych i materialnych. To wszystko uwidaczniało się w czasie całej jego posługi zarówno w okresie okupacji hitlerowskiej, jak i rządów komunistycznych’’ – powiedział duchowny. (nj)

Diecezja Rzeszowska